KURZY

Kedy a ako dlho budú kurzy prebiehať?

Kurzy prebiehajú podľa dopytu, ale spravidla je to nepretržite, aby sme dokázali uspokojiť všetkých záujemcov. Preto je najlepšie kontaktovať nás priamo telefonicky, alebo emailom a my Vás informujeme o najbližšom termíne otvorenia kurzu.

Čo sa týka dĺžky trvania kurzu, tak tie sú hodinovo určené ministerstvom školstva.

Kde budú kurzy prebiehať?

Kurzy prebiehajú v našom novo otvorenom a nemám strach povedať, že najmodernejšom vzdelávacom centre AB academy, alebo inak Activ Beauty Academy v Spišskej Novej Vsi na ulici Radlinského 20.

Kedy a ako sa mám zapísať na kurz?

Zapísať do kurzu sa môžete vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke a my sa s Vami telefonicky spojíme a dohodneme všetko potrebné. Môžete nás aj osobne navštíviť a my Vám vysvetlíme všetko potrebné.

Preplatí mi úrad práce váš kurz?

Úrad práce Vám preplatí kompletne celý kurz v prípade ak ste evidovaná/evidovaný ako nezamestnaná/ý – uchádzač o zamestnanie.

Bližšie informácie na ⇒ RE-PAS.

Čo sa stane ak nebudem môcť prísť? Viem si hodinu nahradiť?

Áno samozrejme. V prípade vynechania hodiny je možné si ju nahradiť po dohode s lektorom kurzu.

Je možné zmeniť termín kurzu, prípadne účasť úplne zrušiť?

Pokiaľ ste na kurz prihlásený cez projekt REPAS a sú dôvody prerušenia opodstatnené, (zdravotné, rodinné..) je možné nastúpiť do 60 dní od schválenia žiadosti na ďalší novo otvorený kurz, ale len so súhlasom úradu práce.

Pri samoplatcoch je nástup na iný termín možný bez akýchkoľvek problémov po vzájomnej dohode.

Môžem sa pridať do nejakej skupiny aj počas začatia kurzu?

Nie toto možné nie je. Avšak kurzy sa otvárajú priebežne takže nie je dôvod nastupovať už do začatého kurzu.

 

PLATBA

Kedy a ako mám uhradiť kurz?

Ak ste samoplatca, tak Vám vystavíme faktúru, ktorú uhradíte na náš účet.

Ak ste uchádzač o zamestnanie a prichádzate z úradu práce na rekvalifikačný kurz, neplatíte nič. Váš kurz bude uhradený z projektu RE-PAS.

Je možné kurz uhradiť na splátky/po častiach?

Áno je tu možnosť uhradiť kurz aj po častiach. Kurz musí byť uhradený kompletne do záverečnej skúšky. Druhou možnosťou je splátkový systém Quatro.

Ak mi kurz schváli úrad práce musím niečo platiť aj ja?

Ak vám rekvalifikačný kurz schváli úrad prace Vy neplatíte nič. Žiadnu zálohu, ktorú by sme Vam vrátili po ukončení kurzu, kurz je jednoducho pre Vás zadarmo.

Zamestnávateľ mi preplatí časť kurzu. Môžete mi vystaviť faktúru?

Samozrejme, že áno sme oficiálnou firmou, ktorá dodržiava legislatívu Slovenskej republiky, takže každý absolvent u nás dostáva faktúru, či už je to pre absolventa alebo pre jeho zamestnávateľa.

Je cena materiálov zahrnutá v cene kurzu?

V cene našich Beauty kurzov v ABacademy je zahrnutý komplet spotrebný a pracovný materiál. Vy si prinesiete len svoje pracovné oblečenie v ktorom sa budete učiť, dobrú náladu a chuť učiť sa niečo nové, čo Vám môže otvoriť dvere do nového profesného života.

Čo sa stane, ak nebudem môcť dokončiť kurz?

Zaplatíte nám len alikvotnú čiastku za obdobie, ktoré ste absolvovali, prípadne dohodneme dokončenie v inom kurze.

 

UKONČENIE KURZU

Čo dostanem po ukončení kurzu? Dostanem nejaký certifikát?

Každý kurz bude ukončený záverečnou skúškou. Po jej absolvovaní dostanete certifikát s celoštátnou platnosťou, ktorý Vás oprávňuje zamestnať sa v danom odbore, alebo po absolvovaní živnostenskej skúšky si otvoriť vlastný salón.