ABACADEMY_LEA MARIASSY_FOTKALM (70)

Spišská Nová Ves, 6. 9. 2018 – Active Beauty Academy otvára najmodernejší vzdelávací inštitút na Slovensku vo svojej oblasti. Poskytne priestor pre vzdelávanie a nadobúdanie zručností v piatich odboroch z beauty sféry pod dohľadom kvalifikovaných lektoriek z praxe.

Metropola krásy – aj takto budeme môcť prezývať Spišskú Novú Ves po otvorení AB Academy. Cieľom najmodernejšieho akreditovaného vzdelávacieho inštitútu na Slovensku v beauty oblasti je poskytovať vysoko odborné a kvalitné kurzy.

 

Absolvent akreditovaného kurzu získa certifikát

ABACADEMY_LEA MARIASSY_FOTKALM (88)Prioritou AB Academy je práve kvalita a certifikovanosť – účastníčky a účastníci kurzov musia zvládnuť celý vzdelávací kurz, ktorý pozostáva z teoretickej aj praktickej časti. Sprevádzať ich pritom bude skúsený lektor s profesionálnym prístupom, ktorý má za sebou dlhoročnú prax v odbore, rozsiahle študijné materiály a najmä najmodernejšie technológie a vybavenie. Na konci kurzu musia účastníci zvládnuť záverečnú skúšku, pozostávajúcu z nadobudnutých vedomostí a zručností. Výsledkom kurzu je odborne certifikovaná osoba, ktorá sa môže zamestnať v oblasti alebo si otvoriť vlastný salón. ABACADEMY_LEA MARIASSY_FOTKALM (96)

Popri vzdelávaní sa v jednotlivých beauty oblastiach vieme našim klientom poskytnúť aj vzácne know-how z praxe, keďže sami v tejto oblasti pôsobíme už 10 rokov. Absolvent AB Academy teda neodíde len s certifikátom v ruke – ak bude mať záujem, pomôžeme aj pri realizácii vlastného salóna, od získania dotácie až po samotné zariaďovanie priestorov,” hovorí Jozef Čarnoký, riaditeľ AB Academy.

 

AB Academy abacademy

Vzdelávací inštitút Activ Beauty Academy vznikol s cieľom poskytovať najkvalitnejšie vzdelanie v beauty oblasti, konkrétne v piatich odborných programoch – kaderníctvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, vizáž. Okrem možnosti kurzov a nadobudnutia zručností akadémia poskytuje aj svoje know-how pri rozbiehaní vlastného podnikania v oblasti krásy.  

Možnosť pre dlhodobo nezamestnaných

Cieľom AB Academy je prispieť aj k tomu, aby na východe Slovenska a v spišskom regióne klesla nezamestnanosť. Certifikované kurzy je možné absolvovať aj ako RE-PAS kurzy, ktoré ponúkajú úrady práce pre všetkých, ktorí majú problém s uplatnením sa na trhu práce. Vďaka tejto spolupráci môžu svoje profesijné smerovanie pozmeniť aj tí, ktorým sa nedarí nájsť si prácu v oblasti, ktorú vyštudovali.